Berekenen letselschade

Berekenen letselschade, hoe gaat dat?

De omvang van uw letselschade is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor de berekening van uw schade vergelijken wij de situatie zonder ongeval met de situatie na ongeval. Soms is dat makkelijk, soms niet. De belangrijkste schade is vaak de inkomensschade of wel het aan verlies arbeidsvermogen.

Verlies aan arbeidsvermogen

Wellicht moet u het door uw letsel rustiger aandoen: u kunt niet terugkeren in uw werk of u kunt minder lang werken dan u normaal doet, u mist een promotie of carriĆØrekans. Dit heeft gevolgen voor uw inkomen, dat zal lager zijn dan verwacht. Er is dan schade. Deze schade kunt u met onze hulp, indien deze aannemelijk kan worden gemaakt, verhalen op de veroorzaker van uw ongeval.

Het verlies aan arbeidsvermogen is soms lastig vast te stellen. Het gaat erom wat u na het ongeluk feitelijk verdient. Deze inkomenssituatie dient te worden vergeleken met de hypothetische situatie zonder ongeval. Voor het toekomstig verlies aan arbeidsvermogen gaat het om de redelijke verwachting omtrent toekomstige ontwikkelingen. Alle inkomens- en overige gegevens worden bij de berekening betrokken, waaronder jaaropgaven, beoordelingen van de werkgever en overige gegevens. Bij zelfstandig ondernemers worden de jaarcijfers opgevraagd.

Smartengeld

Bij de vergoeding van smartengeld gaat het niet om kosten, maar vergoeding van het leed en verdriet dat u als slachtoffer heeft geleden en nog lijdt ten gevolge van een ongeval. Bij smartengeld gaat het om pijn, beledigingen, psychische of geestelijke schade, maar ook inbreuk op uw privacy, aantasting van uw goede naam en al die zaken waardoor u minder gelukkig in het leven staat na het ongeval dan daarvoor. U ondervindt bijvoorbeeld dagelijks klachten na het ongeval. Al die minder prettige dingen die er voor het ongeluk niet waren. Ook psychische schade die door een traumatische gebeurtenis is ontstaan, zoals door een ernstig ongeval, vormt immateriƫle schade. Om dit allemaal te compenseren dient een smartengeld vergoeding. De onderstaande factoren bepalen onder meer de hoogte van het smartengeld:
ongeval.

 • Het soort letsel en de klachten die er nog zijn
 • De ondergane medische behandelingen
 • Leeftijd slachtoffer
 • De mate van arbeidsongeschiktheid
 • Littekens en/of esthetische schade

Verder wordt er gekeken naar hoe de Nederlandse rechter over enigszins vergelijkbare gevallen heeft geoordeeld. In Nederland geldt nog het systeem van de gevalsvergelijking, hoewel er stemmen opgaan om dat stelsel aan te passen. De vergoedingen zijn in Nederland doorgaans niet zo hoog.

Overige letselschade

Overige posten en kosten in een letselschade kunnen onder andere zijn:
ongeval.

 • huishoudelijke hulp
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid, niet meer kunnen onderhouden van uw woning et cetera
 • Beschadigde zaken, kleding
 • Medische kosten, eigen bijdrage en risico zorgverzekering
 • Reiskosten
 • Aanpassing woning of auto of hulpmiddel als scootmobiel
 • kosten kinderopvang

Veel kosten waarmee een slachtoffer wordt geconfronteerd na een ongeval kunnen worden verhaald bij de aansprakelijke partij. Wij raden u aan om alle kosten bij te houden, ook al twijfelt u over de verhaalbaarheid. Advocatenkantoor De Haan is gespecialiseerd in het in kaart brengen van al uw schadeposten. Wij staan u dan ook graag bij in het verhalen van uw schade na een ongeval.

Ongeval gehad?

Heeft u een ongeval gehad of bent u ziek geworden door uw werk? Neem gerust contact met ons op, wij nemen al uw zorgen uit handen. (U kunt ook bellen op 035 538 77 98)