Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsstelsel

Het stelsel van de sociale zekerheid heeft betrekking op inkomen anders dan uit arbeid. Het stelsel biedt een financieel vangnet voor diegenen die door omstandigheden niet in staat zijn om zelf aan het arbeidsproces deel te nemen door bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ouderdom.
De sociale zekerheidswetgeving bestaat onder meer uit de Participatiewet (PW), de Werkloosheidsheidswet (WW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Een probleem met uw uitkering

Wanneer u een probleem heeft met uw uitkering, bijvoorbeeld uw WIA of WW uitkering, kunt u met ons contact opnemen voor het maken van een afspraak. Wij hebben veel ervaring op het gebied van de sociale zekerheid en kunnen u de optimale rechtsbijstand verlenen. Samen met u bekijken wij wat er aan de hand is en wat de beste aanpak en oplossing is voor uw probleem. Wij bemiddelen voor u en voeren zo nodig bezwaarschriftprocedures, procedures bij de Rechtbank en procedures in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Wetswijziging

De Wet werk en zekerheid die in 2015 in werking is getreden heeft onder meer consequenties voor de WW.

Per 1 juli 2015 is men onder andere verplicht om na een half jaar werkloosheid alle beschikbare arbeid te verrichten. Daarnaast wordt tussen 1 januari 2016 en 1 april 2019 verkorting van de uitkeringsduur en verlenging van de opbouwperiode in fases ingevoerd. Deze wijzigingen gaan op de genoemde data ook gelden voor ambtenaren.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Ongeval gehad?

Heeft u een ongeval gehad of bent u ziek geworden door uw werk? Neem gerust contact met ons op, wij nemen al uw zorgen uit handen. (U kunt ook bellen op 035 538 77 98)