Eerste gesprek

In het eerste gesprek maakt u kennis met de medewerker die uw zaak zal behandelen. In dit gesprek wordt uw probleem besproken. Wij gaan daarbij uitgebreid in op alle omstandigheden die een rol kunnen spelen bij uw conflict. Vaak is uw probleem wel duidelijk, maar is het de vraag of dit probleem ook een juridische basis heeft. Onze advocaten en juristen kunnen die vraag beantwoorden door een vertaalslag te maken van uw probleem naar een juridisch geschil.

Opdrachtbevestiging

Indien u besluit om ons de opdracht te verstrekken ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging. Daarin worden alle relevante zaken met betrekking tot de opdracht vastgelegd.

Onze werkzaamheden

Wij streven vervolgens naar een zo zorgvuldig mogelijke oplossing van uw probleem, waarbij wij uw belang niet uit het oog verliezen. Onze werkzaamheden zullen in het algemeen bestaan uit: bestudering van de door u of derden aangeleverde stukken, het in kaart brengen van uw rechtspositie, advisering; correspondentie met wederpartijen, rechterlijke instanties en anderen; het voeren van onderhandelingen, indien nodig het voorbereiden van procedures, het opstellen van processtukken en bijstand op een rechtszitting.

In beginsel wordt alles wat er in uw zaak gebeurt met u doorgenomen en wordt u van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Werkwijze letselschadezaken

Bij ons advocatenkantoor werken gespecialiseerde letselschade advocaten en juristen. Wij zijn lid van de LSA, de Vereniging voor Letselschadeadvocaten. Een letselschade advocaat zorgt ervoor dat op een professionele en deskundige manier naar de letselsituatie wordt gekeken. Wanneer een slachtoffer schade heeft opgelopen is het namelijk van belang om hier objectief naar te kijken, maar wel in het belang van de benadeelde. Op die manier kan een letselschade advocaat bepalen hoe groot de kans is om de letselschade te verhalen op de andere partij en de schade dus daadwerkelijk vergoed te krijgen.

Over het algemeen gaat het bij letselschadezaken om procedures die gemakkelijk een lange tijd kunnen duren. Het is daarom van belang om heel gestructureerd naar de verschillende mogelijkheden te kijken en zo de stappen één voor één te zetten. Op die manier kan ook een schatting van de kosten worden gegeven. Wanneer de aansprakelijkheid is erkend zorgen wij voor bevoorschotting van de schade.