Rechtsbijstandverzekeringen

Indien u in uw zaak wordt bijgestaan door een rechtsbijstandverzekeraar en er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure, geldt het recht op vrije advocaatkeuze.

De Hoge Raad heeft daarover in 2012 uitleg gevraagd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU). Het hof heeft geoordeeld dat een verzekerde altijd recht heeft op een rechtshulpverlener naar keuze indien er geprocedeerd dient te worden.

In alle gevallen waar een procedure aan de orde is kunt u dus zelf aangeven of u deze procedure wilt laten voeren door een door u gekozen advocaat of door uw rechtsbijstandverzekeraar. Indien u ervoor kiest om u in de procedure te laten bijstaan door een advocaat, is de rechtsbijstandverzekeraar verplicht om de kosten van deze door u gekozen advocaat te vergoeden.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op.