Overlijdensschade

Indien iemand door toedoen van een ander om het leven komt, is het voor de nabestaanden mogelijk om de schade van het overlijden te verhalen op de veroorzaker van het ongeval dan wel de gebeurtenis.

Overlijden door toedoen van een ander

Niet alle nabestaanden van de overledene hebben recht op overlijdensschade. Het Burgerlijk Wetboek geeft een limitatieve opsomming van de gerechtigden. Daarnaast komt alleen materiƫle schade voor vergoeding van overlijdensschade in aanmerking, waaronder de kosten van lijkbezorging en vergoeding van gederfd levensonderhoud.

Immateriƫle schade, zoals het verdriet bij de nabestaanden als gevolg van het overlijden (affectieschade), wordt in beginsel niet vergoed. Dit ligt anders voor shockschade. Shockschade is psychisch letsel dat veroorzaakt wordt door de waarneming van een ongeval of van de ernstige gevolgen daarvan. In bepaalde gevallen wordt deze schade wel vergoed.

Complex

Het verhalen van overlijdensschade kan heel complex zijn. Als nabestaande komt u doorgaans in een emotionele periode terecht en moet u zich geen zorgen hoeven te maken of de schade naar aanleiding van het overlijden van uw naaste wel op de juiste wijze wordt geclaimd.

Advocatenkantoor De Haan heeft de deskundigheid in huis om deze schade zo zorgvuldig mogelijk voor u te verhalen en af te wikkelen.