Verkeersongeval

Letselschade wordt vaak veroorzaakt door een verkeersongeval. De gevolgen kunnen heel ingrijpend zijn. Indien u slachtoffer bent van een verkeersongeval kunt u uw schade meestal verhalen op de veroorzaker van het ongeval of zijn verzekeraar. Ook wanneer u als voetganger/fietser (mede) schuld hebt aan het ongeval zijn er mogelijkheden om uw schade te verhalen.

Daarvoor is allereerst duidelijkheid vereist over de aansprakelijkheid. Niet zelden wijst de veroorzaker van het ongeval of zijn verzekeraar in eerste instantie aansprakelijkheid af. Dit is vaak onterecht, het gebeurt soms alleen “om het te proberen”. Een letselschadespecialist is dan nodig om de zaak tussen u en de verzekeraar van de aansprakelijke partij goed te regelen. Wanneer u zich door ons kantoor laat bijstaan, doen wij zo nodig onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval, de aansprakelijkheid en de (mate van) schuld.

Aanrijding tussen twee automobilisten

Indien u na een aanrijding uw schade vergoed wilt krijgen, dient u eerst te bewijzen dat de ander aansprakelijk is voor uw schade. Degene die in strijd met de verkeersregels heeft gehandeld, zal over het algemeen ook de aansprakelijke partij zijn. Vaak zal het bewijs al volgen uit het schade aangifteformulier. Indien mogelijk dient u dit formulier ter plekke in te vullen. Probeer ook foto's van de situatie te maken, deze kunnen als bewijs dienen. Een politierapport en mogelijke getuigen zorgen ervoor dat uw bewijspositie nog sterker is.

Ongeval tussen voetganger/fietser en automobilist

Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en worden juridisch beschermd bij een ongeval met een motorvoertuig. De betrokkenheid van een automobilist bij een ongeval met een voetganger/fietser is in beginsel voldoende voor volledige aansprakelijkheid van de automobilist, tenzij sprake is van overmacht. Na vaststelling van de aansprakelijkheid zal worden gekeken of sprake is van 'eigen schuld' aan de zijde van de voetganger/fietser. Indien daar sprake van is, komt desondanks minimaal 50% van de schade voor rekening van de gemotoriseerde. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan dit ook meer zijn. Bij een aanrijding met een kind moet de bestuurder van de auto – met uitzondering van overmacht – altijd 100% van de schade betalen.

Ongeval gehad?

Heeft u een ongeval gehad of bent u ziek geworden door uw werk? Neem gerust contact met ons op, wij nemen al uw zorgen uit handen. (U kunt ook bellen op 035 538 77 98)