Overige rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht

Naast letselschadezaken adviseren en procederen wij ook indien het gaat om andere vormen van aansprakelijkheid en schade, bijvoorbeeld in geval van bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.

Verzekeringsrecht

Hebt u een geschil met uw verzekeraar over uw verzekeringsovereenkomst? U kunt dan bij ons terecht voor een eerste advies of second opinion. Wij adviseren en procederen over alle mogelijke vormen van geschillen, zowel particulier als zakelijk.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat alle regels die betrekking hebben op de verhouding tussen een werkgever en werknemer. Deze regels zijn complex en veranderen regelmatig. Bij een conflict op uw werk is gespecialiseerde juridische bijstand geen overbodige luxe. Wij staan u bij op alle mogelijke terreinen van het arbeidsrecht bijvoorbeeld bij ontslag, re-integratie, functiewijziging, wijziging van arbeidsvoorwaarden of reorganisatie.

Sociaal zekerheidsrecht

Het stelsel van de sociale zekerheid heeft betrekking op inkomen anders dan uit arbeid. Het stelsel biedt een financieel vangnet voor diegenen die door omstandigheden niet in staat zijn om zelf aan het arbeidsproces deel te nemen door bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ouderdom.