Sportongeval & spelongeval

Tijdens het sporten kan er nog wel eens een ongelukje gebeuren. De veroorzaker is in sport- en spelsituaties echter minder snel aansprakelijk dan wanneer het letsel buiten het sportveld veroorzaakt wordt. Aansprakelijkheid is pas het geval wanneer de tegenstander zich ernstig misdraagt en er sprake is van een onrechtmatige handeling.

Ondoordachte handelingen te verwachten

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is tijdens sport of spel minder snel sprake van een onrechtmatige gedraging dan wanneer die gedraging niet tijdens de sportbeoefening zou hebben plaatsgevonden. De reden daarvan is dat de deelnemers aan een sport of spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen van elkaar moeten verwachten. Zo'n gedraging wordt niet onrechtmatig op de enkele grond dat zij door een - min of meer - ongelukkige samenloop van omstandigheden tot gevolg heeft dat één van deelnemers ernstig letsel oploopt.

Wanneer volgt aansprakelijkheid?

In beginsel is het opzettelijk toebrengen van letsel onrechtmatig. Ook is van belang of de gedraging tegen de geest van het spel is, of als onsportief moet worden aangemerkt en terecht de verontwaardiging van de andere spelers en toeschouwers opwekt. Voor de beoordeling van de gedraging zijn onder meer de spelregels van belang, maar ook de individuele kennis en kwaliteiten van de spelers.

Indien u letsel heeft opgelopen tijdens een sport- of spelsituatie vanwege onsportief gedrag, en u vraagt zich af of het mogelijk is om een schadevergoeding te claimen van degene die zich zo onsportief heeft gedragen, neem dan contact met ons op. Onze advocaten en juristen kunnen u, mede aan de hand van de toedracht van het ongeval, adviseren of uw claim kans van slagen zal hebben.

Ongeval gehad?

Heeft u een ongeval gehad of bent u ziek geworden door uw werk? Neem gerust contact met ons op, wij nemen al uw zorgen uit handen. (U kunt ook bellen op 035 538 77 98)