Letselschade en aansprakelijkheid

Letselschade en aansprakelijkheid

Letselschadezaken vallen onder het aansprakelijkheidsrecht. Immers, wanneer u een ongeval heeft gehad en dit ongeval is veroorzaakt door een derde, dient allereerst te worden onderzocht in hoeverre de wederpartij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor het ongeval. Wanneer de aansprakelijkheid is erkend, wordt overgegaan tot het inventariseren van de schade, die vervolgens geclaimd wordt bij de wederpartij.

Andere vormen aansprakelijkheid en schade

Wij adviseren en procederen ook indien het gaat om andere vormen van aansprakelijkheid en schade, bijvoorbeeld bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.

Bij bedrijfsaansprakelijkheid gaat het om schade veroorzaakt door een bedrijf of diens medewerkers. Bij beroepsaansprakelijkheid adviseren wij over geschillen tussen de beroepsbeoefenaar en de consument. Ook voor contractuele aansprakelijkheid kunt u bij ons terecht. Indien een overeenkomst door een ander niet wordt nagekomen dan is die ander aansprakelijk te stellen voor de schade. Vaak speelt de aansprakelijkheidsverzekering een rol bij deze geschillen.

Ongeval gehad?

Heeft u een ongeval gehad of bent u ziek geworden door uw werk? Neem gerust contact met ons op, wij nemen al uw zorgen uit handen. (U kunt ook bellen op 035 538 77 98)