Beroepsziekten

Beroepsziekten zijn ziekten of aandoeningen die geheel of gedeeltelijk hun oorzaak vinden in werk of werkomstandigheden. Indien u tijdens uw werk bloot hebt gestaan aan oplosmiddelen dan wel gevaarlijke stoffen, maar ook indien u langere tijd onder hoge werkdruk en veel stress heeft moeten functioneren, en daar vervolgens ziek van wordt, is sprake van beroepsziekte.

Voorbeelden

Voorbeelden van deze ziekten zijn asbestose en mesothelioom (borstvlieskanker) bij arbeiders uit de asbest-industrie, bepaalde vormen van kanker bij arbeiders uit de chemische industrie, de schildersziekte door het werken met vluchtige organische stoffen (V.O.S.) en besmettelijke ziektes zoals Hepatitis of Hiv bij medewerkers in de gezondheidszorg na een prik- of snijongeluk. Ook PTTS (posttraumatische stress stoornis), RSI, rugaandoeningen en burnout zijn voorbeelden van beroepsziekten.

Causaal verband

Als werknemer met een beroepsziekte kunt u recht hebben in een tegemoetkoming van uw schade. Wel dient u het bewijs te leveren dat uw ziekte ontstaan kan zijn door de werkomstandigheden. Het bewijs dat u ziek bent geworden door het werk (causaal verband), is vaak lastig te leveren voor leken. Onze advocaten en juristen kunnen u daarin behulpzaam zijn.

Ongeval gehad?

Heeft u een ongeval gehad of bent u ziek geworden door uw werk? Neem gerust contact met ons op, wij nemen al uw zorgen uit handen. (U kunt ook bellen op 035 538 77 98)