Kosten letselschadezaak

Het inschakelen van een advocaat kost vaak veel geld. Bij letselschadezaken is dit anders. Daar geldt namelijk dat indien de wederpartij aansprakelijkheid erkent, onze kosten deel uitmaken van de schade. De kosten die u kwijt bent voor rechtsbijstand worden dus verhaald op de wederpartij, dat is meestal een verzekeraar.

Als de aansprakelijkheid nog niet is erkend, kunnen wij dit in veel gevallen alsnog regelen. In dat geval worden de kosten wederom verhaald bij de aansprakelijke partij en verzekeraar. In incidentele gevallen is een procedure over de aansprakelijkheid nodig. In dat geval biedt de Wet Deelgeschillen de mogelijkheid om de volledige kosten in rechte te verhalen bij de aansprakelijke partij indien de rechter positief beslist in uw zaak.

Mocht de aansprakelijkheid uiteindelijk niet worden erkend, en 'schikken' is ook geen optie, dan dienen onze kosten op een andere wijze te worden vergoed. Voor aanvang van de zaak worden daar altijd afspraken over gemaakt. Deze afspraken worden altijd schriftelijk vastgelegd. U komt dus nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Omdat wij gespecialiseerd zijn in letselschadezaken, kunnen wij echter van te voren een goede inschatting maken van de kans dat in uw letselschadezaak aansprakelijkheid zal worden erkend. Daarmee wordt voor u helder of uw zaak kans van slagen heeft. Het komt dus eigenlijk maar zeer weinig voor dat onze clienten zelf moeten opdraaien voor de kosten van rechtsbijstand. Dit komt omdat wij in kansloze letselschadezaken adviseren om de zaak te laten rusten, en in de overige zaken onze kosten worden verhaald op de wederpartij.

Kosten overige zaken

Voor aanvang van een zaak worden de afspraken over ons tarief gemaakt. De afspraken worden altijd schriftelijk vastgelegd. U komt dus nooit voor onaangename verrassingen te staan. Het uurtarief is mede afhankelijk van het belang, de spoedeisendheid en de complexiteit van uw zaak.