Bedrijfsongeval

Behoorlijk wat mensen lopen letsel op vanwege een bedrijfsongeval. Het kan gaan om het uitglijden over een gladde vloer of de val van een dak, tot een ongeval tijdens een bedrijfsuitje. Maar ook een verkeersongeval van een werknemer kan onder een arbeidsongeval worden geschaard. Zelfs als u zelf onvoorzichtig bent geweest, kan uw werkgever aansprakelijk zijn.

Zorgplicht

De werkgever heeft een wettelijke plicht om voor de veiligheid van de werknemer te zorgen. Die zorgplicht gaat ver: hij moet die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer op zijn werk iets overkomt. Het 'bewijsrisico' bij arbeidsongevallen ligt bij de werkgever; hij dient te bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Als hem dat niet lukt, volgt aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het ongeval, tenzij de werkgever bewijst dat het ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In de praktijk blijkt dat werkgevers niet snel aan hun zorgplicht voldoen.

Soort dienstverband

Ook arbeidskrachten die zijn ingeleend door de werkgever, zoals uitzendkrachten, kunnen veelal hun schade ten gevolge van een ongeval vorderen bij de werkgever. In die gevallen gaat het er met name om of de verrichte werkzaamheden ook kunnen worden verricht door de eigen werknemers van de inlener, en of sprake is van zeggenschap van de inlener over de werkzaamheden van de ingeleende kracht.

Ook kunnen werkgevers aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen van stagiaires en vrijwilligers.

Ongeval gehad?

Heeft u een ongeval gehad of bent u ziek geworden door uw werk? Neem gerust contact met ons op, wij nemen al uw zorgen uit handen. (U kunt ook bellen op 035 538 77 98)