Geweldsmisdrijven

Geweldsmisdrijven kunnen enorme gevolgen voor slachtoffers en hun omgeving hebben.

Geweld kan voorkomen in de:

 • Privé-sfeer: huiselijk geweld of eergerelateerd geweld;
 • Publieke sfeer: geweld in de woonwijk, voetbalgeweld,
  uitgaansgeweld of geweld in het openbaar vervoer;
 • Semi-publieke sfeer: geweld tegen werknemers in de publieke
  of private sector, of geweld op school.

Mogelijkheden voor vergoeding schade

Ondanks het feit dat de dader van een geweldsmisdrijf waarschijnlijk tegen aansprakelijkheid is verzekerd, zullen de meeste verzekeraars de schade van opzettelijk gepleegde feiten niet willen vergoeden. Polissen bieden daar meestal geen dekking voor.

Als slachtoffer van een geweldsmisdrijf heeft u dan de volgende mogelijkheden om uw letselschade te claimen. U kunt een civiele letselschadeclaim starten. In dat geval kunt u de dader aanspreken op grond van een jegens u gepleegde onrechtmatige daad. Als de dader strafrechtelijk is veroordeeld, levert die veroordeling in een civiele procedure dwingend bewijs van het schadetoebrengend feit. Dit betekent in de praktijk dat de rechter snel zal uitgaan van de civiele aansprakelijkheid van de dader. Indien de rechter hem vervolgens veroordeelt om (een deel van) uw schade te vergoeden, is het echter maar de vraag of u die vergoeding daadwerkelijk zult krijgen, omdat de dader wellicht geen verhaal biedt.

U kunt uw letselschade ook claimen door u te voegen in het strafproces. Daarnaast kunt u een claim indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Wilt u uw schade vergoed krijgen via het schadefonds, dan moet wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

 • er moet sprake zijn van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf;
 • er moet sprake zijn van ernstig letsel;
 • het slachtoffer mag geen schuld hebben aan het misdrijf;
 • het misdrijf moet in Nederland zijn gepleegd;
 • de claim moet in principe binnen 3 jaar na het misdrijf worden ingediend;
 • de schade wordt niet op een andere wijze vergoed.

Het fonds vergoedt echter niet de totale schade. Het verstrekt een tegemoetkoming die naar redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld.

Het verhalen van uw letselschade bij geweldsmisdrijven is een complexe zaak. Onze advocaten en juristen staan u graag bij.

Ongeval gehad?

Heeft u een ongeval gehad of bent u ziek geworden door uw werk? Neem gerust contact met ons op, wij nemen al uw zorgen uit handen. (U kunt ook bellen op 035 538 77 98)