Verzekeringsrecht

Geschil verzekeringsovereenkomst

Hebt u een geschil met uw verzekeraar over uw verzekeringsovereenkomst? U bent dan bij ons aan het juiste adres. Wij adviseren en procederen over alle mogelijke vormen van geschillen op het terrein van verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

Verzekeringskwesties betreffen vaak conflicten omtrent weigering tot uitkering of de hoogte van het uit te keren schadebedrag. Terwijl u in de veronderstelling bent dat uw schade gedekt is omdat u goed verzekerd bent, heeft een verzekeringsmaatschappij daar niet zelden een hele andere mening over. De geschillen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op polisuitleg, verzwijging, uitsluitingen, algemene voorwaarden, risicoverzwaring etcetera.

Wij adviseren en procederen over uiteenlopende verzekeringen, te weten:

  • arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en uitkeringen
  • overlijdensrisico- en levensverzekeringen
  • woonlastenverzekeringen
  • brandverzekeringen
  • opstalverzekeringen

Ongeval gehad?

Heeft u een ongeval gehad of bent u ziek geworden door uw werk? Neem gerust contact met ons op, wij nemen al uw zorgen uit handen. (U kunt ook bellen op 035 538 77 98)