Letsel door dieren

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door zijn dier veroorzaakte schade. Bijvoorbeeld wanneer u gewond bent geraakt door een paard of bent gebeten door een hond. U kunt daar ernstig letsel aan overhouden. In dat geval kunt u uw schade verhalen op de bezitter van het dier. Die is meestal voor deze schade verzekerd.

Zelfstandige gedraging dier

Belangrijk voor aansprakelijkheid voor dieren is dat de schade moet zijn aangericht door een eigen activiteit van het dier. Voor aansprakelijkheid is bepalend de eigen energie en het onberekenbare karakter van het dier; het moet gaan om een zelfstandige gedraging van het dier.

Toch is niet altijd gelijk duidelijk of de eigenaar van het dier aansprakelijk is. Er ontstaat soms discussie over de toedracht van het ongeval. Als u letsel heeft opgelopen, adviseren wij u graag over de aansprakelijkheid en verhalen wij uw schade op de eigenaar van het dier.

Ongeval gehad?

Heeft u een ongeval gehad of bent u ziek geworden door uw werk? Neem gerust contact met ons op, wij nemen al uw zorgen uit handen. (U kunt ook bellen op 035 538 77 98)