Medische aansprakelijkheid

Als u bij een medische behandeling schade oploopt, kan dit grote gevolgen voor u hebben. U kunt uw schade echter niet altijd verhalen. Als bijvoorbeeld een operatie in het ziekenhuis fout is gegaan, hoeft dit niet gelijk te betekenen dat er verkeerd is gehandeld door een arts.

Medische fout

Wanneer is sprake van een medische fout dan wel medische aansprakelijkheid?

De maatstaf waarmee de aansprakelijkheid van de arts moet worden beoordeeld ligt in de zorgvuldigheid die van een 'redelijk bekwaam en redelijk handelend arts' mag worden verwacht. Voorbeelden van medische fouten zijn:

  • een verkeerde diagnose;
  • het geven van onjuiste of onvoldoende informatie over de risico’s van een ingreep;
  • het onterecht niet naleven van een protocol (bijvoorbeeld bij een bevalling);
  • het toedienen van onjuiste medicatie;
  • het gebruik van verkeerde technieken of gebrekkige producten (zoals implantaten).

Vanwege de complexiteit van dit soort zaken staan wij u graag bij. Bij het vermoeden van een medische fout in een letselschadezaak, wordt eerst uw medisch dossier opgevraagd en bestudeerd. Dit doen wij door inschakeling van één van onze vaste medische adviseurs, die de dossiers grondig bestuderen en vervolgens een advies over het dossier aan ons uitbrengen. Zijn er voldoende aanknopingspunten voor een zaak, dan wordt het ziekenhuis of de arts aansprakelijkheid gesteld. Zij zijn daarvoor verzekerd.

Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt de schade in kaart gebracht en worden er, zo nodig,  voorschotten betaald totdat definitief kan worden afgewikkeld.

Ongeval gehad?

Heeft u een ongeval gehad of bent u ziek geworden door uw werk? Neem gerust contact met ons op, wij nemen al uw zorgen uit handen. (U kunt ook bellen op 035 538 77 98)