Experiment resultaatgerelateerde beloning

Met ingang van 1 januari 2014 is het advocaten toegestaan om in letselschade- en overlijdensschadezaken met hun cliënt een resultaatgerelateerde beloningsafspraak te maken. Medio 2013 heeft het college van afgevaardigden de verordening experimenteerbepaling resultaatgerelateerde beloning aangenomen, die vanaf 2014 van kracht is. De verordening brengt een uitzondering aan op het algemene verbod voor advocaten om hun declaratie afhankelijk te maken van de uitkomst van hun rechtsbijstand.

De uitzondering op dat verbod is het belangrijkste onderdeel van het experiment met deze bijzondere vorm van belonen. Het experiment is in beginsel voor vijf jaar aangegaan met als uitdrukkelijk uitgangspunt het bieden van een grotere toegang tot het recht voor een specifieke groep rechtzoekenden. Het betreft de groep die niet valt onder de reikwijdte van de Wet op de rechtsbijstand en in beginsel dus niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar desalniettemin onvoldoende draagkrachtig is om zelf de kosten te dragen voor juridische bijstand. Zie verder www.advocatenorde.nl/3282/advocaten/no-cure-no-pay.

Is no cure no pay voor u gunstig?

Anders dan veel slachtoffers denken, is men juist bij letselschade met een no cure, no pay afspraak vaak duurder uit. U betaalt dubbel zonder dat u dat weet.

In de wet is namelijk geregeld dat de aansprakelijke partij óók de kosten voor rechtsbijstand van het slachtoffer dient te vergoeden. Wij claimen deze kosten dus bij de tegenpartij. Belangenbehartigers dienen deze vergoeding in mindering te brengen op het no cure, no pay-tarief. Uit de praktijk blijkt dat dit vaak niet gebeurt. Gevolg: uw belangenbehartiger ontvangt:

  1. uw no cure, no pay-tarief als een percentage van het uitgekeerde schadebedrag;
  2. de door de tegenpartij betaalde kosten voor rechtsbijstand.

Een letselschadespecialist die werkt op basis van no cure, no pay doet het slachtoffer dus vaak ernstig tekort. Slechts bij ingewikkelde letselschadezaken, zoals bijvoorbeeld bij medische aansprakelijkheid, kan no cure, no pay een gerechtvaardigde declaratiemethode zijn. In die gevallen bestaat namelijk een verhoogd risico dat de kosten voor rechtsbijstand niet worden vergoed. Omdat ons kantoor gespecialiseerd is in letselschade, kunnen wij een goede inschatting maken van de aansprakelijkheid en daarom vaak kosteloze rechtsbijstand garanderen.